Övriga avtal

Övriga juridiska tjänster som vi på Skagerstrands begravningsbyrå
hjälper till med är:

  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Lagfartsansökan
  • Upprättande av handlingar (enklare handlingar, skuldbrev, gåvobrev)
  • Fastighetsöverlåtelse (förutsätter att köpare finns)
  • Gåva av fastighet
  • Bodelning makar - bestående äktenskap
  • Bodelning makar - äktenskapskillnad
  • Bodelning - sambor
  • Framtidsfullmakt