Tore Kjäll                                                
Begravningsrådgivare och representant

"Tillsammans är man mindre ensam" är titeln på en roman. Orden stämmer in på hur vi tänker när vi tillsammans med anhöriga planerar för avskedstagande och begravning. 
Det är mycket som behöver göras när någon avlidit. 
Vi hjälper till med allt som ni önskar få hjälp med.
Även gravsten eller annan gravvård om det blir aktuellt.

Väljer ni en borgerlig begravning kan vi ordna officiant om så önskas. En borgerlig ceremoni kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål och äga rum i ett begravningskapell, annan lokal eller i naturen.

0586 - 30118
tore@skagerstrands.se