Testamenten

Det finns många skäl till att upprätta ett testamente beroende bland annat på vilken familjesituation man befinner sig i. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är att man vill:

  • Testamentera tillgångar till sin make eller sambo för att skydda dennes intressen.
  • Testamentera tillgångar till en fond.
  • Göra sina barns arv till enskild egendom.

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör privatpersoner söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt skrivna testamenten ej får avsett utfall på grund av att man ej känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem ej uppstår.

Vanligen ingående moment:

  • Träff med genomgång av önskemål och förutsättningar
  • Eventuell komplettering av uppgifter
  • Utformning och utskrift av testamente
  • Träff för genomgång, underskrift och bevittning

Testamente är den enda handlingen med lagstiftat krav på bevittning.De bevisar vilken vikt lagstiftaren har satt på handlingen.

Bevakning och förvaring av testamente (nyhet!)
Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet utan det är avgörande att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall.
En kopia är inte formellt giltig. Många testamenten försvinner troligen varje år.
Det bevisar vilken vikt lagstiftaren har satt på att handlingen är korrekt upprättad.
Vi kan mot en avgift på 750:- förvara ditt originaltestamente så länge Du lever.
Vi bevakar även mot centrala register ditt dödsfall och vidtar nödvändiga åtgärder.