Lars Blomster 
Auktoriserad Boutredare   

Verksamhetsansvarig, Begravningar, Juridik.
Karlskoga, Degerfors, Laxå.

Juridik, se juridikfliken ovan.

Jag har en ambition om att vi skall:
erbjuda kvalité samt kunna erbjuda
det billigaste alternativet på orten.
Formulärbegravning från 4800:-

Karlskoga 0586-301 18
Laxå 0584-10337
Degerfors 0586-40457
Mobil 070-335 00 00 
Hem 0584-473070 

laxa@skagerstrands.se