Förvaltningsuppdrag

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, eftersända post, säga upp lägenhet, avyttra fastighet, bostadsrätt och lösöre samt ombesörja städning. Givetvis får ni en detaljerad redovisning över alla transaktioner då ni väljer att Skagerstrands begravningsbyrå ska ombesörja dödsboförvaltningen.

Vanligen ingående moment:

 • Adressändring
 • Avslutande av bankkonton
 • Betalning av räkningar
 • Uppsägning av lägenhet, telefon, TV-licens, tidningar m.m.
 • Ordnande med tömning, slutstädning, besiktning och återlämnande av nycklar
 • Ordnande av försäljning av bostadsrätt
 • Ordnande av försäljning av fastighet
 • Ordnande av försäljning av lösöre
 • Ordnande av försäljning av värdepapper
 • Sammanställning och redovisning
 • Deklaration och skatteberäkning