Formulärbegravning 4800:-

Du som anhörig/bovårdare fyller i ett formulär. 
Formuläret innehåller uppgifter om den avlidne och ansvarig bovårdare
(faktureringsadress). Formuläret kan avhämtas på byrån.
Detta formulär lämnas till oss på Skagerstrands begravningsbyrå.

Vi ordnar med en direktkremation utan ceremoni och
nedsättning av aska i minneslund på orten.

Detta är ett enkelt lågprisalternativ som inte går att kombinera
eller komplettera med vår övriga verksamhet.

Det ingår inte någon valmöjlighet eller rådgivning i detta uppdrag.

Transportkostnader tillkommer.